Tabela klas szczelności lamp

Lampy zewnętrzne oraz łazienkowe są szczególnie narażone na trudne warunki użytkowania, dlatego muszą być wykonane w technologii, która zapewni bezawaryjne działanie przez wiele lat. Przy wyborze lamp zewnętrznych oraz łazienkowych należy kierować się nie tylko ich wyglądem ale również parametrami. Najważniejszym z nich jest klasa szczelności (Index of Protection), w skrócie IP. Czym wyższa wartość IP tym lepiej. Zaleca się aby na zewnątrz budynku nie stosować lamp, o IP mniejszym niż IP55 a w łazience o IP44.

Tabela klas szczelności lamp IP (Index of Protection)

Stopień ochrony

Opis najpopularniejszych klas ochrony Index of Protection (IP) stosowanych w lampach dostępnych na polskim rynku

IP 00

Oprawa, która nie chroni przed wnikaniem obcych ciał stałych oraz wnikaniem do niej wilgoci. IP00 to brak jakiejkolwiek ochrony.

IP 20

Indeksem IP20 oznaczane są oprawy oświetleniowej zabezpieczone przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm, jednocześnie nie chroni przed wnikaniem wody

IP 23

IP23 oznaczane są oprawy oświetleniowe zabezpieczone przed wnikaniem obcych ciał stałych powyżej 12mm a jednocześnie zabezpieczone przed rozpyloną wodą padającą podkątem 60 stopni od pionu.

IP 33

Klasa ta gwarantuje, że oprawa oświetleniowa zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 2,5 mm oraz zabezpieczenie przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60º od pionu.

IP 43

IP43 charakteryzuje oprawę oświetleniową zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60º od pionu.

IP 44

Klasą IP44 oznacza się oprawę oświetleniową zabezpieczona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed tryskaniem wody z dowolnego kierunku.

IP 54

Oprawa oświetleniowa pyłoodporna, jest zabezpieczona przed ciałami obcymi przekraczającymi 1,0 mm. Do oprawy może przedostawać się wyłącznie niewielka ilość pyłu, jednak jest tak małą, że nie wywiera ujemnego wpływu na pracę oprawy. Oprawa jest zabezpieczona przed tryskaniem wody z dowolnego kierunku.

IP 65

Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna, jest zabezpieczona przed ciałami stałymi o grubości przekraczającej 1,0 mm. Pył nie powinien przedostać się do wnętrza oprawy. Ponadto oprawa jest zabezpieczona przed strugami wody. Woda kierowana na oprawę z dowolnego kierunku nje powinna wywołać szkodliwych skutków.

IP 68

Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna, jest odporna na ciała obce przekraczające 1mm. Pył nie powinien przedostawać się do wnętrza oprawy. Oprawa dostosowana jest do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez wytwórcę. Zazwyczaj jest to oprawa z hermetycznym zamknięciem.

pixel